DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

De meerwaarde van beeldende therapie

Vaktherapie en beeldende therapie
Vaktherapie biedt behandeling voor mensen met psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodische wijze gebruik van beeldende-, dans-, drama,- muzikale of psychomotorische interventies. 
De behandeling beoogt het terugdringen van de problemen of het verminderen van de last van de gevolgen daarvan, het verbeteren van het psychosociaal functioneren of het op gang brengen van een gestagneerde ontwikkeling. De middelen die de vaktherapeut gebruikt zijn geen doel op zich. In hoofdzaak worden de middelen gebruikt als context waarbinnen de problematiek, klachten en/of gedrag van mensen 'al doende' aan de orde komen en aan de hand van behandelmethoden beïnvloed.

Beeldende therapie biedt meerwaarde op diverse gebieden
Naast gesprekken:
Het kan meerwaarde hebben in een behandeltraject om beeldende therapie naast gesprekken aan te bieden. Bij verbaal sterke patiënten kan beeldende therapie bijvoorbeeld ingezet worden als pre-therapie. Bij patiënten die juist blokkeren in het gesprek, kan beeldende therapie een uitstekende ingang bieden om via de beeldend werken wellicht woorden te kunnen vinden.
De dialoog tussen de maker en zijn werkstukken én de therapeut zijn van wezenlijk belang. Het biedt interventies aan vanuit verschillend perspectief.
Door het maken van 'beelden' die, op een enkele uitzondering na, een blijvend karakter hebben, onderscheidt deze therapievorm zich van andere vormen van therapie. Het veranderingsproces vindt plaats en wordt tegelijkertijd zichtbaar binnen de context van het beeldende werk.

Casuspresentatie of workshop beeldende therapie voor u
U bent van harte welkom om de praktijk te bezoeken en kennis te maken met de beeldende therapie en met mij. Bij voldoende belangstelling kan ik een verwijzersworkshop organiseren of een casus presenteren voor u en uw collega's in uw of mijn praktijk.

 

test

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau