DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Beeldende therapie

 

'Besef dat alle punten in je leven belangrijk zijn,

    
samen vormen ze de lijn naar de toekomst' 

                                                                                                                                         Anoniem


Wat is het 'beeldende'?
Beelden die we zien, zoals een foto in de krant of het beeld van een reiger bij een vijver, roepen automatisch (en vaak onbewust) allerlei gedachten, gevoelens en handelingen op. Ook beelden die we zelf maken met onze handen (de tafel mooi dekken, een kast zelf monteren) hebben invloed op hoe we denken (het is me gelukt), handelen (lachen, uitrusten) en voelen (tevreden, blij ). Deze beinvloeding begint al tijdens de zwangerschap en loopt als een rode draad door ons leven tot nu toe. Kortom, beelden hebben invloed op onze belevingswereld en zo heeft onze beleving ook weer veel invloed op wat wij maken en voelen en denken en hoe we dat doen.

Therapie
Als de ervaring zichtbaar is geworden kunt u er zelf mee aan de slag. Veranderen, verwerken, accepteren of ontwikkelen. Afhankelijk van uw persoonlijke behandeldoelen. Ik zorg ervoor dat het beeldend materiaal waarmee u wilt werken, aansluit bij het psychische proces dat u wilt doorlopen.

Beeldende therapie
De basis van beeldende therapie is dat u, zonder veel woorden, contact maakt met uw belevingswereld en deze ervaringen (mooie en lastige, van vroeger en van nu) vormgeeft met beeldende middelen. In mijn praktijk geef ik u de ruimte om dit vormgevingsproces veilig en stapsgewijs te doorlopen. Het eindresultaat is dat de ervaring zichtbaar en tastbaar voor u staat.

Hoe dan?
Door vanaf een afstand uw werkstuk te bekijken kunt u terughalen hoe het tot stand is gekomen. Oorzaak en gevolg van denken, voelen en handelen, uw keuzes, worden zo duidelijk. En afhankelijk van uw doelstelling binnen de beeldende therapie kiest u een nieuwe uitdaging om te komen tot weer een nieuwe vormgeving en daardoor een nieuwe beleving, een nieuwe gedachte, een nieuwe handeling en soms een nieuw gevoel. Dit veranderingsproces kan spannend zijn en soms verrassende gevoelens oproepen. U krijgt zo ook meer grip op uw problemen. U leert er anders mee om te gaan of het los te laten. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws en uiteindelijk voor meer evenwicht of perspectief.

U hoeft niet ‘creatief’ of een kunstenaar te zijn voor deze therapievorm: het is voor iedereen geschikt. De nadruk ligt niet op het creëren van mooie dingen, maar op de ervaring, de inzichten die het biedt en het leerproces.  Lees meer... 
Informatievideo's beeldende therapie: klik hier voor de video

 

 

 

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau