DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Aanbod

De resultaten die u kunt behalen
Mijn behandeling helpt u op weg om zelf verder te werken aan uw herstel, aanvaarding of gewenste ontwikkeling. Bij beeldende therapie gaat het vooral om zelf doen. U werkt met beeldende materialen om van te voren gestelde doelen te bereiken. Dit kan in de vorm van een opdracht gebeuren, maar ook vanuit een eigen idee.  Behandeldoelen waaraan u wilt werken zijn meestal terug te leiden naar een van de onderstaande vijf categorieën.

• Emotionele problemen
Verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties. Door gevoelens in een verhaal , ritueel of thema uit te drukken kan er met meer afstand naar worden gekeken. Dat kan troostend werken.

• Gedragsmatige problemen
Leren structuur aan te brengen, chaotisch gedrag voor te zijn, om te gaan met frustraties, controledwang te verminderen, concentratie te verhogen en doorzettingsvermogen te vergroten. Het beeldend materiaal is geduldig en u kunt keer op keer opnieuw het beoogde gedrag uitproberen.

• Conflictverwerking
Leren om te gaan met tegenstellingen. Leren conflicten vorm te geven en verwerken. Conflicterende situaties in beeld brengen lukt vaak beter met beelden dan met woorden. Het kan er dan net zo complex en onlogisch uitzien als in uw hoofd. Het conflict ligt nu echter voor u, is zichtbaar geworden. Dat een gevoel van opluchting kan geven.

• Identiteitsversterking
Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen en ontwikkelen van eigenheid en identiteit. Door te experimenteren, ruimte in te nemen en grenzen te verleggen kunt u proeven aan nieuwe of langgekoesterde wensen.

• Sociaal functioneren
Leren samen te werken, te kijken en luisteren naar anderen, assertiviteit te bevorderen, grenzen te stellen en rekening houden met anderen. Het kan versterkend werken om in een veilige omgeving, waar niets te verliezen valt, voorrang te geven aan denken boven doen of voelen.

 Wat is de werkwijze? Lees hier verder....

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau