DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Relevante onderzoeken beeldende therapie in het algemeen en psychosociale oncologie in het bijzonder

Hoogleraar Vaktherapie 2018:
Susan van Hooren geïnstalleerd als eerste hoogleraar Vaktherapie!
https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/80666/Susan-van-Hooren-ge%C3%AFnstalleerd-als-eerste-hoogleraar-Vaktherapie
Promotieonderzoek Vaktherapie Beeldend door Suzanne Haeyen, docent en vaktherapeut.
https://www.han.nl/onderzoek/nieuws/suzanne-haeyen-promotie-o/

IPSO 'Psycho-oncologie helpt'
Evaluatie van gespecialiseerde psycho-oncologische zorg in Nederland. Eindrapport 2011 IPSO

Onderzoek door KenVaK Leden (master Vaktherapie Hoge school Zuyd) gericht op vaktherapie of beeldende therapie
KenVaK - Kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën KenVaK is een kenniskring voor vaktherapie. Het is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, ArtEZ Hogeschool en Stenden Hogeschool. KenVaK heeft als doel middels onderzoek de ‘body of knowledge’ van de vaktherapie te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken worden opgenomen in het curriculum van de bacheloropleidingen en de masteropleiding.

-Elsa van den Broek Non-verbal Schema Focused Therapy: Initial study of the elements of the therapy and evocation of emotional states in forensic patients with Personality Disorders
-Susan van Hooren| alle KenVaK leden | masterstudenten | vaktherapeuten Ontwikkelen begrippenkader vaktherapie
-Susan van Hooren| KenVaK leden | docenten en studenten | vaktherapeuten Vaktherapieën in de geestelijke gezondheidszorg
-Ingrid Pénzes Beeldende Kracht; beeldend therapeutische observatie en diagnostiek
-Tineke Schoot, Elsa van der Broek, Peter Daemen, Nanon Janssen, Ina van keulen, Gemmy Willemars RAAK-Project: Vaktherapie in het jongerenwerk
-Celine Schweizer Elementen in beeldende therapie die bijdragen aan het behandelresultaat bij kinderen van 8-12 jaar met autisme spectrum stoornisssen in de lichtste categorie met normale intelligentie en comorbide problematiek. Training Patiëntgecentreerde Bejegening
-Gemmy Willemars De resultaten van beeldende therapie bij cliënten met een zedendelict in een forensische poliklinische setting voormalig KenVaK leden
-Annette Beerens Beeldende therapie bij echtparen
-Marta Mesaros De positie en werkwijze van beeldende therapie in het speciaal onderwijs. In Smeijsters, H. (red.) (2005). Praktijkonderzoek in vaktherapie, Coutinho, Bussum.

Voor meer informatie over lopende onderzoeken of publicaties kijkt u bij KENVAK

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau