DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Er zijn specifieke indicaties voor verwijzing naar beeldende therapie

De patiënt
• heeft moeite met verbaal abstraheren en reflecteren of gebruikt juist te sterke verbaliteit 
  als afweer.
• heeft moeite zijn emoties en gedrag te reguleren of te begrenzen.
• heeft moeite zijn emoties onder woorden te brengen.

Klachten 
• lichamelijke klachten door stress of ziekte
• onbegrepen en/ of chronische pijnklachten
• problemen in de relatie, het gezin en/of het werk
• innerlijke conflicten
• zingevingproblemen
• depressieve of verdrietige gevoelens

Behandeldoelen
• emotioneel gebied 
• gedragsmatig gebied 
• sociaal functioneren

Contra-indicaties voor beeldende therapie 
• onvoldoende motivatie
• suïcidaliteit

Verwijzingsprocedure
Indien uit uw consult met de patiënt een mogelijke indicatie voor beeldende therapie komt, kan uw patiënt zonder verwijzing contact opnemen met de praktijk. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen. Hiervoor ontvang ik graag vooraf een schriftelijk toestemming van de patiënt.

Vergoeding
1. Patiënten declareren vanuit een aanvullende verzekering zelf de factuur voor Vaktherapie bij de door Saskia van Rijn, praktijk voor beeldende therapie gecontracteerde zorgverzekeraar. 

2. In de SBGGZ kunnen psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen deelbehandelingen van hun patiënten aan mij uitbesteden, binnen een geopende diagnose-behandelcombinatie (DBC). Vrijgevestigde DBC-houders 20% van hun behandeling desgewenst uitbesteden aan derden. Patiënten kunnen langs deze weg bij mij in behandeling komen. Zij krijgen beeldende vaktherapie dan vergoed vanuit de basisverzekering.

Folder NVBT: 'Wie verwijs ik' download u hier
Folder NVBT: 'Beeldende therapie, iets voor jou?' download u hier
 

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau