DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Meerwaarde van een behandeling met beeldende therapie

Een werknemer die ziek is brengt veel kosten met zich mee. Daarnaast heeft u als werkgever ook te maken met een aantal wetmatige verplichtingen ten aanzien van een zieke werknemer. U wilt goed personeel behoeden voor langdurige uitval, als het gaat om psycho-sociale problematiek. Het betreft soms klachten waar u als werkgever geen invloed op heeft. De werknemer voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.  Soms zijn het problemen die te maken hebben met partner, kinderen, scheiding, familie, collega of baas. Of soms kunnen de klachten het gevolg zijn van een langdurige of ingrijpende ziekte zoals (borst)kanker.

De werknemer
-heeft moeite met verbaal abstraheren en reflecteren of gebruikt juist te sterke verbaliteit als afweer
-heeft moeite emoties en gedrag te reguleren of te begrenzen.
-heeft moeite emoties onder woorden te brengen.
-heeft moeite werkzaamheden te plannen of prioriteiten te stellen.
-heeft moeite nieuwe gedragspatronen te implementeren.

Aanbod
In mijn praktijk bied ik beeldende therapietrajecten voor werknemers. Het gaat altijd om een op de persoon en situatie afgestemd aanbod. Hierbij spelen een veilig klimaat, uitdaging, integriteit en verankering van de verandering een grote rol.
Op basis van deze waarden wordt therapie aangeboden.
 
Procedure, tarieven en vergoedingen
Op uw verzoek en met instemming van uw werknemer gaan we aan het beeldende 'werk'!  Het mes snijdt aan twee kanten: uw werknemer werkt aan herstel of voorkomt erger en u bespaart mogelijk de kosten van langdurig ziekteverzuim uit. Werknemers kunnen zonder verwijzing terecht bij de zelfstandig gevestigd beeldend therapeut. Spreek, voordat de therapie start, met uw werknemer af, hoe u omgaat met de kosten die voortvloeien uit de beeldende therapie sessies. Mogelijk dat u kunt overwegen de kosten via de zorgverzekeraar van uw werknemer laat lopen of via een zg. POP binnen uw bedrijf..

Tarieven

Inhoud Tijd Tarief
Kennismakingsgesprek tel. of in de praktijk 30min. gratis
Intake 60min. €85,00
Individuele behandeling/ studenten 60min. €85,00/€50,00
Verslag indien gewenst 60min. €85,-

 
De volgende contra-indicaties spelen bij beeldende therapie een rol:  
• onvoldoende motivatie   
• een cliënt kan door fysieke beperkingen niet met beeldende materialen werken


Registratie
Beeldend therapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie(NVBT), en hebben een door de overheid erkende opleiding gevolgd. Voor opname in het Register Vaktherapie van de FVB worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij,-en nascholing, intervisie en supervisie. Lees meer...

 

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau