DG Internetbureau
M.v. Borsselenlaan 11
1181CX Amstelveen
06 - 28 369 161
info@saskiavanrijn.nl
Contact
Nieuwsbrief
Nieuws archief
Foto's

Beeldende therapie en Vaktherapie

Binnen de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen bestaat een vijftal beroepsverenigingen:

Elke specialisatie heeft zijn eigen beroepsvereniging. Voor beeldende therapie is dat de NVBT, de andere beroepsverenigingen vindt u op de website van de FVB.

Richtlijnen Vaktherapeut  
De richtlijnen voor zelfstandig gevestigd vaktherapeut zijn te vinden op de site van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) te lezen in dit document.

Register Vaktherapie  
Op 1 januari 2008 werd het Register Vaktherapie geopend voor vaktherapeuten. In dit kwaliteitsregister kunnen vaktherapeuten zich laten opnemen als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Op de website van het Register vaktherapie vindt u informatie over het register en de kwaliteitseisen waaraan een vaktherapeut (beeldend therapeut) moet voldoen.  

Tijdschrift voor Vaktherapie
'Het Tijdschrift voor Vaktherapie' verschijnt vier keer per jaar en publiceert artikelen over de praktijk, theorie en onderzoek op het gebied van de vaktherapeutische beroepen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Het Tijdschrift dient in de bredere zin de verspreiding van kennis over de verschillende vaktherapeutische beroepen binnen de diverse werkvelden. Daarnaast wil het Tijdschrift voor vaktherapie stimuleren tot kritische discussie. Aan de orde komen bijdragen over vaktherapie in engere zin, maar ook relevante theoretische bijdragen of onderzoeken op andere gebieden dan vaktherapie worden geplaatst. Het Tijdschrift is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. (Bron FVB) 

Folders van de beroepsvereniging en de federatie (downloads)

Klik op de Folder Beeldende therapie, iets voor jou?

Klik op de Folder Beeldende therapie, wie verwijs ik?

Klik op de Folder Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen

Klik op de Folder Beroepscode Vaktherapie

Klik op de Folder Klachtenregeling Vaktherapie

         
Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling
Geproduceerd door DG Internetbureau